Ons Team!

Directie:
    Directeur: Fred Butje
    Locatieleider: Birgit van der Wardt

Groep 1/2 juf Conny Lodder en juf Gerry Roeterdink

Groep 3 juf Joyce Stuivenberg

Groep 4 juf Daisy Zwart en juf Birgit van der Wardt

Groep 5/6 juf Marjolein de Vries en juf Tanya Kok

Groep 8 juf Ellen Dörr en juf Andrea van Harmelen

Vakleerkracht Gymnastiek: meester Jordi Ruijter

Functies in het team:
Directeur: is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op school
Locatieleider: adviseert en ondersteunt de directeur
Groepsleerkracht: verzorgt het onderwijs aan een groep
Vakleerkracht Lichamelijke Oefening: verzorgt (een aantal) gymlessen
Onderwijsassistente: verzorgt onderwijs aan een groep onder begeleiding van een leerkracht

Verder heeft een aantal medewerkers een bijzondere taak:
IB-er (Intern Begeleider) coördineert de leerlingenzorg: Birgit van der Wardt
ICT-er (Informatie en Communicatie Technologie) zorgt voor de computers en de software: Ellen Dörr, Rick Dörr en Saskia Jongerden
ICO-er: begeleidt stagiaires van de Marnix Academie: Ellen Dörr en Saskia Jongerden
ICP-er (Intern Contactpersoon Klachtrecht) Kinderen en ouders kunnen bij haar terecht met klachten: Joyce Stuivenberg